Resultaat verfijnen

Zoekresultaat

Er zijn 4263 resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 4263 resultaten
 • Beloning DGA - Modellen
  Modellen234977E-kilometerregistratie27903Optimaal gebruikelijk loon223606Salaris of dividend
  Klik hier
 • Beloning DGA - 1. Nu loon of dividend voor u?
  1. Nu loon of dividend voor u?Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft u binnen zekere grenzen de keuze tussen loon en dividend uit uw BV. Fiscaal maakt dat wel wat uit. Hoe werkt dat nu? Wat is voor u nu het gunstigst?Indien u als DGA arbeid verricht voor uw BV kan de fiscus eisen dat u ten minste een zakelijk salaris geniet uit de BV. ‘Gebruikelijk loon’ heet dat. Meer mag, maar minder niet. Maar meer is meestal niet voordelig, want dat kost u mogelijk 51,75% (2019) inkomstenbelasting. Laten we...
  Klik hier
 • Beloning DGA - 1. Nu loon of dividend voor u? - 1.1. Voordelen van partner op BV-loonlijst
  1.1. Voordelen van partner op BV-loonlijstHet valt te overwegen om uw partner op de loonlijst van uw BV te plaatsen. Voor de werkzaam­heden krijgt hij/zij dan een marktconforme vergoeding.
  Klik hier
 • Beloning DGA - 1. Nu loon of dividend voor u? - 1.2. Beloon uw familie fiscaalvriendelijk via uw BV!
  1.2. Beloon uw familie fiscaalvriendelijk via uw BV!
  Klik hier
 • Beloning DGA - 2. De werkkostenregeling een feit
  2. De werkkostenregeling een feit
  Klik hier
 • Beloning DGA - 2. De werkkostenregeling een feit - 2.2. De werkkostenregeling
  2.2. De werkkostenregelingOp 1 januari 2011 is de nieuwe werkkostenregeling (WKR) feitelijk al in werking getreden. Deze regeling vervangt een groot deel van de eerdere fiscale regels omtrent vergoedingen en verstrekkingen zoals deze in de loonbelasting waren opgenomen. Om het bedrijfsleven de kans te geven te wennen aan deze nieuwe wetgeving, was er een overgangsregeling. Op basis hiervan kon iedere werkgever voor de periode van 2011 tot en met 2014 kiezen tussen de toepassing van de wetgeving in 2010 of...
  Klik hier
 • Beloning DGA - 2. De werkkostenregeling een feit - 2.3. Stappenplan
  2.3. StappenplanAls het goed is bent u vanaf 1 januari 2015 al helemaal WKR-proof en heeft u onderstaand stappenplan al helemaal doorlopen. Inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen.Bekijk of deze vergoedingen en verstrekkingen de komende jaren worden doorgezet.Bekijk hoe deze vergoedingen en verstrekkingen onder de huidige wetgeving worden behandeld.Bekijk hoe deze vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling worden behandeld.Wat zijn de gevolgen en wat kan ik er aan doen?
  Klik hier
 • Beloning DGA - 2. De werkkostenregeling een feit - 2.4. WKR: wat kan er wel, wat niet en wat niet meer?
  2.4. WKR: wat kan er wel, wat niet en wat niet meer?Onder de ‘oude’ regeling bestond er een groot aantal mogelijkheden om kosten onbelast te vergoeden. Daarnaast waren er een aantal ‘leuke fiscale dingen’. Bij de overgang naar de WKR moet u het hiernavolgende voor ogen houden.In beginsel is de band tussen daadwerkelijk gemaakte kosten en de omvang van de belasting­vrije vergoeding verdwenen. Die wordt uitgedrukt in een percentage van de totale loonsom en daarmee basta.Wat u aan vergoedingen geeft...
  Klik hier
 • Beloning DGA - 2. De werkkostenregeling een feit - 2.5. De nieuwe WKR, ook voor de baas van belang!
  2.5. De nieuwe WKR, ook voor de baas van belang!Het grote voordeel van de werkkostenregeling (WKR) is de eenvoud ervan. Onder dit regime kunt u namelijk belastingvrij:een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden (d.w.z. in geld); en/ofeen vast percentage van de loonsom onbelast verstrekken (d.w.z. in natura); en/of(extra) met name genoemde kosten vergoeden of verstrekken; en/of(extra) uw werknemerszaken verstrekken die door de fiscus op nihil worden gewaardeerd.Het vaste percentage bedraagt 1,2%. De meeste...
  Klik hier
 • Beloning DGA - 2. De werkkostenregeling een feit - 2.6. Vast of bon?
  2.6. Vast of bon?Een moeilijk punt is de vraag of u moet werken met een vaste vergoeding van kosten of dat kosten met behulp van bonnetjes moeten worden gedeclareerd. Declareren biedt zekerheid, maar ook veel rompslomp. Daarom bestaat bij veel werkgevers en DGA’s een sterke voor­keur voor een vaste onbelaste vergoeding. Ook u als DGA - en dus werknemer van uw eigen BV - kunt een kostenvergoeding krijgen. Er kan vaak meer dan u denkt, zeker voor het (hogere) management van uw bedrijf. Het is namelijk...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 4263 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data


  Thema's