Bedrijfsvoering

Uw jaarrekening

1. Wat u moet weten over de jaarrekening en het boekjaar

In de wet staat dat iedere onderneming ieder boekjaar een balans en een winst- en verlies­rekening moet opmaken. In de volksmond wordt dit ook wel de ‘jaarstukken’ of de ‘jaarrekening’ genoemd.
Een jaarrekening geeft weer hoe uw onderneming er op het einde van een boekjaar voorstaat. Maar een jaarrekening is ook een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over de toekomst van uw onderneming.
Een jaarrekening wordt o.a. gebruikt voor de fiscale aangiften (zoals de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting) én om verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld de aandeel­houders (bij een BV) of de externe financiers (zoals bijvoorbeeld de bank).
BV’s zijn bovendien verpl...