BV & belasting

Beloning DGA

1. Nu loon of dividend voor u?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft u binnen zekere grenzen de keuze tussen loon en dividend uit uw BV. Fiscaal maakt dat wel wat uit. Hoe werkt dat nu? Wat is voor u nu het gunstigst?
Indien u als DGA arbeid verricht voor uw BV kan de fiscus eisen dat u ten minste een zakelijk salaris geniet uit de BV. ‘Gebruikelijk loon’ heet dat. Meer mag, maar minder niet. Maar meer is meestal niet voordelig, want dat kost u mogelijk 51,75% (2019) inkomstenbelasting. Laten we eens kijken hoe hoog uw loon uit de BV ten minste behoort te zijn. Leest u verder! Daarbij moet u bedenken dat de gebruikelijkloonregeling per 2015 is aangescherpt. U moet daarbij ook bedenken dat deze aanscherping en de gevolgen daarvan voor de praktijk door de fis...