BV & belasting

Rekening-courant DGA

1. Civiele aspecten van de rekening-courant

Zoals in het voorwoord al werd aangegeven: de gemiddelde DGA heeft een rekening-courantovereenkomst met zijn of haar eigen BV. Zoals dit met overeenkomsten wel vaker het geval is, moet deze overeenkomst zorgvuldig worden aangegaan en nageleefd.
Het is goed om u er op deze plaats op te wijzen dat in de verhouding tussen een BV en haar enig aandeelhouder een zogeheten ‘schriftelijkheidsvereiste’ geldt. Alle overeenkomsten - van welke soort dan ook, en het zijn er meestal meer dan u denkt (zoals bijvoorbeeld uw rekening-courantovereenkomst) - dienen verplicht schriftelijk te worden vastgelegd. Laat u dat na, uit onwetendheid, desinteresse of welke andere reden dan ook, dan kunnen de gevolgen ingrijpend en aanzienlijk zijn....