Debiteurenbeheer, incasseren...

Slechte betalers aanpakken

1. Zelf met succes incasseren

1. Wees niet te voorspelbaar

Het traject na het toezenden van een factuur aan een slecht betalende debiteur verloopt veelal hetzelfde: u stuurt een factuur, de debiteur betaalt niet. Als u contact opneemt met de debiteur, krijgt u waarschijnlijk te horen dat hij de factuur niet heeft ontvangen. Het is praktisch onmogelijk om alle facturen aangetekend te verzenden zodat u In feite dus niet kunt bewijzen dat u de factuur heeft verzonden en dat weet uw niet-betalende debiteur maar al te goed.
Funest is dan het hanteren van een incassotraject dat start met een ‘eerste herinnering’. Uw debiteur zal er dan van uitgaan dat na d...