Woning

Lokale heffingen, WOZ en WOZ-waarde

1. Onroerendezaakbelasting

1.1. De WOZ-beschikking

De onroerendezaakbelasting is een belasting die gemeenten heffen van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. In verband met deze belasting zijn gemeenten wettelijk verplicht ieder jaar een nieuwe WOZ-beschikking vast te stellen met betrekking tot de waarde van een onroerende zaak. Deze beschikking moet binnen acht weken na het begin van het jaar vastgesteld worden. Is de gemeente hiermee te laat, dan heeft dit echter geen gevolgen.
De economische crisis van de afgelopen jaren heeft ook zijn weerslag op de onroerendgoed­markt gehad. De prijzen stonden de afgelopen jaren fors onder druk. Uit cijfers v...