Omzetbelasting

Aangifte, aftrek en teruggaaf

1. Inleiding in de btw

1.1. Wat zijn ‘kostprijsverhogende belastingen’?

Kostprijsverhogende belastingen zijn belastingen die verwerkt zijn in de prijzen van goederen en diensten. Daardoor werken zij kostenverhogend voor de koper. De omzetbelasting is hiervan een voorbeeld.
Omzetbelasting is in de volksmond beter bekend onder de naam ‘btw’: belasting over de toegevoegde waarde. Deze belasting wordt geheven over alle leveringen en diensten en zit verwerkt in de uiteindelijke prijs die consumenten voor goederen en diensten betalen. Op grond van het btw-systeem wordt de omzetbelasting in Nederland en in andere EU-landen geh...