Eenmanszaak, Vof of maatschap

Bijzondere regels voor ondernemers

1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting

1.1. MKB-winstvrijstelling

Ondernemers die hun onderneming niet via de BV- vorm, maar zelfstandig uitoefenen (de IB-ondernemers), hebben recht op de zo­genoemde ‘MKB-winstvrijstelling’. De hiervoor aanvankelijk geldende voor­waarde dat aan het urencriterium moet worden voldaan - wat er ‘grof gezegd’ op neer­­komt dat u als ondernemer ten minste 1.225 uur per jaar moet besteden aan uw onderneming - is per 2010 vervallen. Sinds die tijd heeft dus iedereen die de fiscale status van ondernemer heeft recht op deze faciliteit.
<...