Nieuws toegevoegd op 16.01.2019

Laatste nieuws

Bv en Vpb

Herinvesteren naar rato van gelijk gebruik

Een onderneming die het stellige voornemen heeft om te investeren in een gebouw dat voor een deel dezelfde economische functie vervult als een met boekwinst verkocht gebouw, mag van de Hoge Raad een even groot deel van de geplande investering doteren aan de herinvesteringsreserve.

Een bv bezit een pand, dat zij tot 14 april 2006 verhuurt aan een maatschap waarin ook haar dga actief is. Deze maatschap verhuist op 16 april 2006 naar een ander kantoorpand, dat zij van een derde huurt. Eind september 2007 verkoopt de bv de helft van het oude pand. Vervolgens koopt zij van de derde het verhuurde kantoorpand, dat zij aan de maatschap blijft verhuren. De bv boekt de boekwinst die zij heeft behaald bij de verkoop van de helft van het oude pand af van de boekwaarde van het kantoorpand. In april 2012 verkoopt zij de andere helft van het oude pand. Het kantoorpand blijkt funderingsgebreken te hebben. De bv ontvangt een offerte van ruim € 100.000 voor het realiseren van een nieuwe plaatfundering. Zij wil € 100.000 van de boekwinst bij de verkoop van de tweede helft van het pand doteren aan de herinvesteringsreserve. De inspecteur gaat maar met een dotatie van € 53.201 akkoord. Hof Den Haag constateert dat het kantoorpand voor 75% dezelfde economische functie vervult als het oude pand. Daarom staat het hof toe dat de bv een bedrag aan de herinvesteringsreserve toevoegt van 75% van het offertebedrag. Het hof vindt het namelijk ook aannemelijk dat de bv dit bedrag wil besteden aan de herinvestering. De staatssecretaris van Financiën gaat nog in cassatie, maar de Hoge Raad kan zich vinden in het hofoordeel.

Bron: Hoge Raad 11-01-2019, nr. 17/03603 (ECLI:NL:HR:2019:33)
Wet: art. 3.54 lid 1 en 4 Wet IB 2001 

© Indicator BV • Schootense Dreef 31 • 5708 HZ Helmond • KvK-nummer: 17085336 • Tel.: 0492 - 59 31 31 • Fax: 040 - 711 17 00 • www.indicator.nlklantenservice@indicator.nl