Toelichting

Vennootschapsbelasting

Lijst van gebruikte afkortingen

AG
Aktiengesellschaft
A-G
Advocaat-Generaal
art.
artikel/artikelen