Toelichting

Fiscale rechten en plichten

Hoofdstuk 1

Algemeen

Sectie 1

Reikwijdte en bevoegdheid

A. Algemeen

A 10
In de Grondwet is bepaald dat de heffing van rijksbelastingen altijd gebaseerd moet zijn op een wet in formele zin