Toelichting

Inkomstenbelasting

Deel I: Belastingplichtigen

Hoofdstuk 1

Algemeen

I 10
Inkomstenbelasting wordt geheven van alle natuurlijke personen die een relatie met Nederland hebben (art. 1.1, Wet IB 2001). Meestal is die relatie aanwezig doordat men in Nederland woont. Men is dan binnenlands belastingplichtig. Daarnaast zijn er o...