Toelichting

Btw

Hoofdstuk 1

Inleiding

A. Begrippen

1. De btw: een indirecte verbruiksbelasting

B 10
Sinds 1934 wordt er in Nederland omzetbelasting geheven. Het rechtskarakter van de omzetbelasting is intussen nooit veranderd. Zowel toen als nu heeft die belasting...