Advies Uitgelicht
Iedere veertien dagen serveren wij hier een kant-en-klaar advies dat op een systematische manier wordt beschreven. Ieder advies is in de praktijk getest en dus direct toepasbaar.

Partner op loonlijst BV 
Als DGA ontvangt u salaris uit uw eigen BV. Als u een partner heeft die niet werkt, kan het aantrekkelijk zijn haar/hem in dienst te nemen van uw BV. Haar/zijn salaris wordt dan relatief beperkt belast. En zij/hij kan bovendien aanspraak maken op extra heffingskortingen. Haar/zijn inkomen zorgt ervoor...
Lees meer ...
TOON
24.01.2019
Verzilver de koersdalingen 
Beleggen op de beurs is in 2018 geen profijtelijke bezigheid gebleken. De koersen zijn door de perikelen rond de Brexit flink onderuitgegaan. Als uw BV over effecten beschikt, biedt de huidige situatie op de beurzen wellicht fiscaal mogelijkheden. Hoe pakt u dit aan?
Lees meer ...
TOON
14.12.2018
Schenken of nalaten, wat is wijsheid? 
U heeft tijdens uw werkzame leven een leuk kapitaal opgebouwd. U wilt uw kinderen hiervan laten profiteren. Dit kunt u doen door tijdens uw leven schenkingen te doen of het kapitaal ineens na uw overlijden te laten vererven. Uiteraard wilt u hierover zo min mogelijk belasting betalen. Hoe pakt u dit...
Lees meer ...
TOON
29.11.2018
Voortzetten zonder voort te zetten 
Stel, uw vader heeft in het verleden een mooie onderneming opgebouwd. Deze wordt uitgeoefend in een BV-structuur. Gezien zijn leeftijd heeft uw vader nu besloten de onderneming aan u te schenken. Hij heeft voldoende vermogen opgebouwd en wil u er niet voor laten betalen. Dit kost echter behoorlijk...
Lees meer ...
TOON
16.11.2018
Woning schenken, doe het goed! 
U bent inmiddels op leeftijd en wilt uw vermogen overdragen aan uw kinderen. Dit geldt ook voor uw eigen woning. U heeft het plan opgevat om deze woning aan uw kinderen te schenken. Dit kost natuurlijk wel flink wat schenkbelasting maar door nu jaarlijks uw vermogen in delen te schenken, voorkomt u...
Lees meer ...
TOON
26.10.2018
Vof met uw eigen BV? 
U onderneemt al enkele jaren door middel van een BV. De winsten van de onderneming zijn dusdanig dat het ondernemen in de vorm van een eenmanszaak eigenlijk aantrekkelijker is. U zou uw BV geruisloos kunnen omzetten in een eenmanszaak, maar u ziet op tegen deze procedure. Bovendien verwacht u dat het...
Lees meer ...
Spaargeld in open fonds voor gemene rekening 
De heffing in box 3, de zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’, is voor veel mensen een doorn in het oog. Met name spaarders die te maken hebben met een historisch lage rente, betalen veel meer belasting dan dat zij feitelijk rendement maken. Is daar niets op te verzinnen?
Lees meer ...
Vergeet de concernregeling niet! 
Binnen uw concern worden aan diverse werknemers vergoedingen en verstrekkingen gegeven. In sommige BV’s leidt dit niet tot belastingheffing omdat hiermee de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom niet wordt overschreden, maar in andere vennootschappen binnen uw concern wel. Dit kost uw onderneming...
Lees meer ...
Voorziening groot onderhoud 
U heeft een pand in uw onderneming of besloten vennootschap. De waardevermindering van dit pand wilt u via afschrijvingen in aftrek op uw winst brengen.
Lees meer ...
Join the club: vakantiewoning in familievereniging onderbrengen 
Stel, u bezit een vakantiewoning waarin u al ‘uw hele leven’ uw vrije weekenden en vakanties doorbrengt. Ook uw kinderen en kleinkinderen genieten er regelmatig van. Hoe kunt u de vakantiewoning nalaten aan uw erfgenamen zonder dat daarover ruzie ontstaat of dat het zijn functie als familie-uitvalsbasis...
Lees meer ...

Index Advies Uitgelicht

Klik op een thema